آنلاین فورم
Denmark
Denmark

dkk/usd

0.1619
ژوندۍ کچه
0 (0%)
بدلول
2 December 2020
وخت 16:26:08
0 (1.76%)
بدلون / 3 میاشت
0 (8.08%)
بدلون / 6 میاشت
0 (9.17%)
کلنی بدلون

18 Karat Gold

265
ژوندۍ کچه
0 (0%)
بدلول
1 December 2020
وخت 16:01:46
28 (9.56%)
بدلون / 3 میاشت
10 (3.64%)
بدلون / 6 میاشت
31 (13.25%)
کلنی بدلون

OMX Copenhagen Benchmark

1,975
ژوندۍ کچه
3 (0.15%)
بدلول
2 December 2020
وخت 16:03:59
134 (7.29%)
بدلون / 3 میاشت
274 (16.12%)
بدلون / 6 میاشت
430 (27.82%)
کلنی بدلون

Denmark

شاخص ارزښت تېر ټیټ لوړ بدلول بدلول٪ وخت چارت
Nordea Invest Portefølje Aktier Strategi 126.18 - 125.02 126.18 0.35 0.28% 2020/12/02 وخت 16:04
Sparinvest Value Aktier KL A 464.372 - 462.98 464.372 1.39 0.30% 2020/12/02 وخت 15:32
Nordea Invest Mellemlange Obligationer 166.74 - 166.51 166.74 0.03 0.02% 2020/12/02 وخت 15:32
Danske Invest Engros Global Equity Solution KL 119.91 - 119.91 120.52 0.00 0.00% 2020/12/02 وخت 15:32
Danske Invest Engros Flexinvest Korte Obligationer 101.76 - 101.62 101.76 0.01 0.01% 2020/12/02 وخت 15:32
Danske Invest Nye Markeder KL DKK d 225.42 - 225.42 225.85 2.34 1.05% 2020/12/02 وخت 15:03
BLS Invest Globale Aktier Akk 2099.85 - 2099.85 2117.81 10.98 0.53% 2020/12/02 وخت 14:32
PFA Invest Mellemlange Obligationer 101.9 - 101.9 101.95 0.05 0.05% 2020/12/02 وخت 14:05
Danske Invest Horisont Rente Pluss KL NOK I 124.2 - 124.16 124.2 0.04 0.03% 2020/12/02 وخت 13:33
LI Obligationer Europa 99.47 - 99.47 99.59 0.12 0.12% 2020/12/02 وخت 10:03
LI Obligationer USA KL 106.84 - 106.84 107.13 0.30 0.28% 2020/12/02 وخت 10:03
Maj Invest Value Aktier 144.17 - 144.17 146.37 0.00 0.00% 2020/12/02 وخت 10:03
Nordea Invest Basis 2 Acc 157.29 - 157.29 157.51 0.22 0.14% 2020/12/02 وخت 10:03
Sydinvest Balanceret Udb A 107.72 - 107.72 107.84 0.12 0.11% 2020/12/02 وخت 10:03
C WorldWide Globale Aktier KL 809 - 805.3 809 6.09 0.76% 2020/12/02 وخت 10:03
Nordea Invest Global Enhanced 124.95 - 124.13 124.95 0.82 0.66% 2020/12/02 وخت 10:03
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A 103.425 - 103.381 103.425 0.00 0.00% 2020/12/02 وخت 10:03
Danske Invest Mix Obligationer KL 104.25 - 104.24 104.25 0.01 0.01% 2020/12/02 وخت 10:03
Jyske Invest Lange Obligationer KL 100.67 - 100.67 100.68 0.02 0.02% 2020/12/02 وخت 10:03
Jyske Portefølje Balanceret Akk KL 165.69 - 165.51 166.02 0.00 0.00% 2020/12/02 وخت 10:03
Nykredit Invest Bæredygtige Aktier 156.77 - 155.25 156.77 0.97 0.62% 2020/12/02 وخت 10:03
Lån & Spar Invest - Obligationer Inc 88.34 - 88.34 88.35 0.01 0.01% 2020/12/02 وخت 10:03
Danske Invest Nye Markeder Obligationer 114.86 - 114.28 114.86 0.30 0.26% 2020/12/02 وخت 10:03
LI Obligationer Globale High Yield Akk KL 204.43 - 204.19 204.43 0.24 0.12% 2020/12/02 وخت 10:03
MMI Globale Aktier Akk. – Harding Loevner 273.28 - 271.5 275.5 0.00 0.00% 2020/12/02 وخت 10:03
Nordea Invest Portefølje Korte obligationer 103.71 - 103.71 103.76 0.05 0.05% 2020/12/02 وخت 10:03
Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer K 94.23 - 94.23 94.31 0.08 0.08% 2020/12/02 وخت 10:03
Danske Invest Engros Flexinvest Danske Obligatione 103.05 - 103.05 103.15 0.10 0.10% 2020/12/02 وخت 10:03
ValueInvest Global KL 212.85 - 212.85 214.04 0.90 0.42% 2020/12/02 وخت 9:31
Nykredit Invest Taktisk Allokering 183.97 - 183 183.97 0.04 0.02% 2020/12/02 وخت 9:31
Nordea Invest Portefølje Lange obligationer 110.03 - 110.03 110.3 0.26 0.24% 2020/12/02 وخت 9:31
Nykredit Invest Engros Global Opportunities 162.46 - 161.73 162.46 0.75 0.46% 2020/12/02 وخت 9:31
ProCapture USA Index Fund - Akkumulerende, klasse 174.41 - 174.41 174.55 1.51 0.87% 2020/12/02 وخت 9:31
Danske Invest Engros Danske Obligationer Absolut K 105.79 - 105.79 105.84 0.08 0.08% 2020/12/02 وخت 9:31
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 103.45 - 103.45 103.49 0.10 0.10% 2020/12/02 وخت 9:31
Nordea Invest Global Stars 129.42 - 128.63 129.42 0.82 0.64% 2020/12/02 وخت 9:02
Nykredit Invest Kreditobligationer Akk 113.88 - 113.88 113.96 0.08 0.07% 2020/12/02 وخت 9:02
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 108.23 - 107.58 108.59 0.00 0.00% 2020/12/02 وخت 9:02
Danske Invest Mix KL 168.06 - 168.06 168.25 0.26 0.15% 2020/12/02 وخت 9:02
Nykredit Invest Engros Lange Obligationer 954.9 952.49 952.49 954.9 0.00 0.00% 2020/12/02 وخت 9:02
ProCapture Global AC Index Fund - Akkumulerende, k 166.93 - 165.49 166.93 1.09 0.66% 2020/12/02 وخت 9:02
Nordea Invest Basis 3 Acc 161.9 - 160.75 161.9 0.31 0.19% 2020/12/02 وخت 8:31
Danske Invest Engros Flexinvest Ude 108.55 - 108.52 108.55 0.00 0.00% 2020/12/02 وخت 8:31
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL 120.27 - 119.83 120.27 0.06 0.05% 2020/12/02 وخت 8:31
LI Obligationer Emerging Markets Akk KL 113.88 - 113.88 114.01 0.16 0.14% 2020/12/02 وخت 8:31
Nykredit Invest Globale Fokusaktier Akk 281.55 - 278.5 281.55 0.30 0.11% 2020/12/02 وخت 8:31
Nordea Invest Portefølje Flexibel 193.26 - 193.26 194.21 0.00 0.00% 2020/12/02 وخت 8:02
Nykredit Invest Korte Obligationer 100.01 - 100 100.01 0.03 0.03% 2020/12/02 وخت 8:02
Nykredit Invest Lange obligationer 185.66 185.81 185.66 186 0.15 0.08% 2020/12/02 وخت 8:02
Nordea Invest Engros Internationale Aktier Inc 259.17 - 259.17 259.58 2.79 1.09% 2020/12/02 وخت 8:02
ProCapture USA Index Fund, klass SEK W 191.35 188.12 188.12 191.35 1.25 0.66% 2020/12/02 وخت 8:02
Danske Invest Engros Global Equity Solution Akk KL 174.7 - 172.63 174.7 0.99 0.57% 2020/12/02 وخت 8:02
BLS Invest Globale Aktier KL 2121.92 2126.86 2111.5 2126.86 13.49 0.64% 2020/12/02 وخت 7:31
Nordea Invest North America Enhanced 139.8 - 138.41 139.8 1.35 0.98% 2020/12/02 وخت 7:31
MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk 119.58 - 119.23 119.58 0.32 0.27% 2020/12/02 وخت 7:31
Danske Invest Danske Obligationer Varighed 3 KL 102.33 - 102.33 102.34 0.06 0.06% 2020/12/02 وخت 7:31
Sydinvest Konservativ Udb A 103.65 - 103.4 103.65 0.16 0.15% 2020/12/02 وخت 7:01
Jyske Invest Globale Aktier KL 93.66 - 92.99 93.66 0.64 0.69% 2020/12/02 وخت 7:01
Nordea Invest Stabile Aktier 109.27 - 108.7 109.27 0.57 0.52% 2020/12/02 وخت 6:31
Nykredit Invest Engros Korte Obligationer 1014.88 - 1014.5 1014.88 0.00 0.00% 2020/12/02 وخت 6:31
Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL 100.57 - 100.57 99.95 0.16 0.16% 2020/12/02 وخت 6:02
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon KL NOK h 125.31 - 125.31 125.67 0.04 0.03% 2020/12/02 وخت 5:31
PFA Invest Balance B 136.08 136.24 136.08 136.85 0.20 0.15% 2020/12/02 وخت 5:31
LD Aktier & Obligationer 222.35 - 220.88 222.35 0.37 0.17% 2020/12/02 وخت 5:31
Danske Invest Global Indeks KL 110.4 - 109.28 110.4 0.66 0.60% 2020/12/02 وخت 5:31
Nordea Invest Portefølje Aktier 151.04 - 149.54 151.04 0.88 0.59% 2020/12/02 وخت 5:31
Jyske Portefølje Vækst Akk KL 190.03 191.24 190.03 191.24 0.31 0.16% 2020/12/02 وخت 4:31
Nordea Invest Emerging Stars 142.62 - 142.62 142.62 2.29 1.63% 2020/12/02 وخت 2:01
BankInvest Danske Aktier Akk A 175.82 - 175.82 175.82 1.20 0.68% 2020/12/02 وخت 2:01
Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK 100.12 - 100.12 100.12 0.06 0.06% 2020/12/02 وخت 2:01
ProCapture Global AC Index Fund, klass SEK W 178.37 - 178.37 178.37 1.65 0.93% 2020/12/02 وخت 2:01
LD Vælger 341.43 - 341.43 341.43 0.57 0.17% 2020/12/02 وخت 2:01
Formuepleje Safe 183.78 - 183.78 183.78 0.35 0.19% 2020/12/02 وخت 2:01
Formuepleje Penta 253.52 - 253.52 253.52 0.60 0.24% 2020/12/02 وخت 2:01
PFA Invest Balance A 114.59 - 114.59 114.59 0.35 0.31% 2020/12/02 وخت 2:01
Formuepleje LimiTTellus 196.37 - 196.37 196.37 1.11 0.57% 2020/12/02 وخت 2:01
BankInvest Danske Aktier A 116.57 - 116.57 116.57 0.80 0.69% 2020/12/02 وخت 2:01
Nykredit Alpha Alternativer 125.44 - 125.44 125.44 0.54 0.43% 2020/12/02 وخت 2:01
Nordea Invest Emerging Markets 157.48 - 157.48 157.48 2.55 1.65% 2020/12/02 وخت 2:01
Nykredit Invest Balance Moderat 255.59 - 255.59 255.59 0.35 0.14% 2020/12/02 وخت 2:01
LI Obligationer Emerging Markets 97.44 - 97.44 97.44 0.43 0.44% 2020/12/02 وخت 2:01
Nordea Invest HøjrenteLande Inc 118.77 - 118.77 118.77 0.24 0.20% 2020/12/02 وخت 2:01
Nykredit Invest Balance Defensiv 238.38 - 238.38 238.38 0.08 0.03% 2020/12/02 وخت 2:01
Nordea Invest Euro High Yield Bonds 109.48 - 109.48 109.48 0.16 0.15% 2020/12/02 وخت 2:01
Danske Invest Engros Flexinvest Aktier KL 133.48 - 133.48 133.48 0.53 0.40% 2020/12/02 وخت 2:01
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL 108.87 - 108.87 108.87 0.33 0.30% 2020/12/02 وخت 2:01
Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II 119.04 - 119.04 119.04 0.63 0.53% 2020/12/02 وخت 2:01
Nykredit Invest Lange Obligationer Long-Term Bonds 102.52 - 102.52 102.52 0.14 0.14% 2020/12/02 وخت 2:01
Danske Invest Engros USA KL 116.64 - 116.64 116.64 0.07 0.06% 2020/12/02 وخت 1:31
Jyske Portefølje Stabil Akk KL 139.38 - 139.38 139.38 0.14 0.10% 2020/12/02 وخت 1:31
Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarked 136.89 - 136.89 136.89 0.05 0.04% 2020/12/02 وخت 1:31
Sparinvest INDEX Globale Akt Min Risiko KL 140.945 - 140.945 141.389 0.00 0.00% 2020/12/01 وخت 18:04
Nykredit Invest Engros Globale Aktier Basis ESG 133.53 - 133.53 133.53 0.00 0.00% 2020/12/01 وخت 16:32
Sparinvest INDEX OMX C25 KL 290.281 - 285.577 290.281 0.00 0.00% 2020/12/01 وخت 15:32
Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer 98.53 - 98.5 98.53 0.00 0.00% 2020/11/30 وخت 16:32
BankInvest Basis Globale Aktier A 320.35 - 320.35 320.35 0.00 0.00% 2020/11/29 وخت 7:01
BankInvest Basis Globale Aktier Akk A 642.43 - 642.43 642.43 0.00 0.00% 2020/11/29 وخت 7:01
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP 389.16 - 389.16 389.16 0.00 0.00% 2020/11/28 وخت 7:01
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK 698.77 - 698.77 698.77 0.00 0.00% 2020/11/28 وخت 7:01
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP DKK 1179.85 - 1179.85 1179.85 0.00 0.00% 2020/11/28 وخت 7:01
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK 1415.47 - 1415.47 1415.47 0.00 0.00% 2020/11/28 وخت 7:01
Nordea Invest Globale Aktier Indeks 168.34 - 168.34 168.34 0.00 0.00% 2020/11/28 وخت 1:31
HP Engros Korte Danske Obligationer KL 559733.33 - 559733.33 559733.33 0.00 0.00% 2020/11/26 وخت 1:31
Sparinvest Korte Obligationer KL A 112.508 - 112.508 112.508 0.00 0.00% 2020/11/23 وخت 16:31
BankInvest Højt Udbytte Aktier KL 142.73 - 142.73 142.73 0.00 0.00% 2020/11/14 وخت 1:31
Danske Invest Teknologi KL 142.58 - 142.58 142.58 0.00 0.00% 2020/11/12 وخت 2:01
Danske Invest Engros Emerging Markets KL 31710.57 - 31710.57 31710.57 0.00 0.00% 2020/11/12 وخت 2:01
Danica Balance 100% Offensiv 26320.28 - 26320.28 26320.28 0.00 0.00% 2020/11/10 وخت 2:01
Maj Invest Globale Obligationer 106.56 - 106.56 106.56 0.00 0.00% 2020/11/07 وخت 2:01
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 110.25 - 110.25 110.25 0.00 0.00% 2020/11/07 وخت 2:01
BankInvest Optima 55 Akk. KL 165.95 - 165.95 165.95 0.00 0.00% 2020/11/05 وخت 1:30
BankInvest Lange Danske Obligationer KL 97.93 - 97.93 97.93 0.00 0.00% 2020/10/30 وخت 2:01
Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A 108.771 - 108.771 108.771 0.00 0.00% 2020/10/06 وخت 13:31
Wealth Invest AKL SEB Obligationer I 102.28 - 102.28 102.28 0.00 0.00% 2020/09/24 وخت 22:31
Handelsinvest Nordamerika 251.61 - 251.61 251.61 3.91 1.55% 2020/09/09 وخت 2:30
Handelsinvest Danske Obligationer 104.49 - 104.49 104.49 0.03 0.03% 2020/09/09 وخت 2:30
Danske Invest Danmark Fokus 343.95 - 343.95 343.95 0.00 0.00% 2020/09/01 وخت 23:31
Danske Invest Engros Global KL 179.18 - 179.18 179.18 0.00 0.00% 2020/09/01 وخت 23:31
Nordea Invest Globale Obligationer 104.5 - 104.5 104.5 0.00 0.00% 2020/09/01 وخت 23:31
BankInvest Europa Small Cap Aktier A 139.31 - 139.31 139.31 0.00 0.00% 2020/09/01 وخت 23:31
Danske Invest Global StockPicking NOK 205.56 - 205.56 205.56 0.00 0.00% 2020/09/01 وخت 23:31
BankInvest Korte Danske Obligationer KL 89.7 - 89.7 89.7 0.00 0.00% 2020/09/01 وخت 23:31
BankInvest Virksomhedsobligationer HY A 102.6 - 102.6 102.6 0.00 0.00% 2020/09/01 وخت 23:31
BankInvest Virksomhedsobligationer IG A 79.42 - 79.42 79.42 0.00 0.00% 2020/09/01 وخت 23:31
Danske Invest Globala Realräntor SEK h 140.35 - 140.35 140.35 0.00 0.00% 2020/09/01 وخت 23:31
Danske Invest Global StockPicking KL DKK 228.05 - 228.05 228.05 0.00 0.00% 2020/09/01 وخت 23:31
BankInvest Emerging Markets Obligationer A 60.45 - 60.45 60.45 0.00 0.00% 2020/09/01 وخت 23:31
Sydinvest Verden Ligevægt & Value A DKK Akk 114.98 - 114.98 114.98 0.00 0.00% 2020/09/01 وخت 23:31
Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h 136.47 - 136.47 136.47 0.00 0.00% 2020/09/01 وخت 23:31
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta 110.19 - 110.19 110.19 0.00 0.00% 2020/09/01 وخت 23:31
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta 120.7 - 120.7 120.7 0.00 0.00% 2020/09/01 وخت 23:31
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu 102.95 - 102.95 102.95 0.00 0.00% 2020/09/01 وخت 23:31
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu 104.51 - 104.51 104.51 0.00 0.00% 2020/09/01 وخت 23:31
Sparinvest SICAV Balance DKK R 1170.09 - 1170.09 1170.09 0.00 0.00% 2020/09/01 وخت 14:31
Sparinvest SICAV Procedo DKK R 1450.13 - 1450.13 1450.13 0.00 0.00% 2020/09/01 وخت 14:31
Sydinvest Danish Bonds B DKK d 9.79 - 9.79 9.79 0.00 0.00% 2020/08/31 وخت 23:31
Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer 106.42 - 106.42 106.42 0.00 0.00% 2020/08/12 وخت 23:31
ProCapture Global Emerging Markets Index Fund - Ak 149.37 - 149.37 149.37 0.00 0.00% 2020/07/09 وخت 23:31
Sydinvest Fjernøsten KL 164.76 - 164.76 164.76 0.00 0.00% 2020/06/10 وخت 2:30
Danske Invest USA KL DKK d 50.03 - 50.03 50.03 0.00 0.00% 2020/06/10 وخت 2:30
Danske Invest Europa Indeks KL 91.81 - 91.81 91.81 0.00 0.00% 2020/06/10 وخت 2:30
Sydinvest HøjrenteLande A DKK 76.3 - 76.3 76.3 0.00 0.00% 2020/06/10 وخت 2:30
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligation 97.55 - 97.55 97.55 0.00 0.00% 2020/06/10 وخت 2:30
Investin Balanced Risk Allocation 142.48 - 142.48 142.48 0.00 0.00% 2020/06/03 وخت 23:31
Wealth Invest AKL SEB Obligationer P 101.24 - 101.24 101.24 0.00 0.00% 2020/05/05 وخت 23:31
Danske Invest Globale High Yield Obligationer KL 80.27 - 80.27 80.27 1.22 1.54% 2020/03/26 وخت 2:00
Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A 91.321 - 90.329 91.321 0.00 0.00% 2020/03/18 وخت 19:01
Formuepleje Epikur 208.24 - 208.24 208.24 0.00 0.00% 2020/03/06 وخت 1:00
ProCapture Europe Index Fund - Akkumulerende, klas 116.07 - 116.07 116.07 0.00 0.00% 2020/02/22 وخت 1:01
Danske Invest USA KL NOK 271.2 - 271.2 271.2 0.00 0.00% 2020/01/30 وخت 6:03
Nykredit Invest Engros European High Yield SRI 117.26 - 117.26 117.26 0.00 0.00% 2020/01/18 وخت 11:35
Nykredit Alpha Mira 224.66 - 224.66 224.66 0.00 0.00% 2020/01/16 وخت 1:02
Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 138.05 - 138.05 138.05 0.00 0.00% 2019/12/28 وخت 6:02